Historiek

Ontstaansgeschiedenis:

Een zaterdagavond in oktober 1957.

De leiders van de plaatselijke jongenschiro beraadslagen, samen met hun jonge proost Alex Sevens, over middelen om hun kas te spekken. Na meerdere voorstellen werpt iemand “toneel spelen” in het midden. Dit voorstel werd aangenomen, maar de jonge mensen zagen toch op tegen deze onbekende onderneming en ze besloten wijselijk de medewerking te vragen van enkele bereidwillige vaders van  chirojongens. Op een vergadering met de ouders werd het voorstel grondig besproken en de beslissing viel : er zou toneel gespeeld worden en de regie werd toevertrouwd aan hoofdleider Cyriel Vanherle.

We schrijven dan 5 november 1957. Hoewel er geen naam werd gegeven, hoewel niet uitdrukkelijk werd gesteld dat er een nieuwe toneelgroep was ontstaan, wordt deze samenkomst beschouwd als de  stichtingsdag van de toneelgroep ” ‘t Fonteintje“.

Stichtingsvergadering !

De mensen van het eerste uur waren :

Alex Sevens (proost), Cyriel Vanherle (regisseur), Georges Bosmans, Marcel Caubergs, Maurice Claes, Alfons Lemmens, Alfons Maes, Leopold Moons, Marcel Vanhoudt, Bert Postelmans, Danny Caluwé, René Nijs, Piet Sabo, Piet Buijs, Alfons Wuyts en René Bormans.

Op bovenstaande foto herkennen we een aantal mensen van het eerste uur …

Het eerste stuk was een blijspel in drie bedrijven: Ze gaan ne gang!

Vol moed en enthousiasme werden de repetities aangevat in de oude zaal, achter de huidige kapelanij in de Dorpsstraat. Ondanks de koude en de ongezellige sfeer van de bouwvallige zaal verliep alles vlot en in februari  1958 was het dan zo ver. De vertoningen gingen door in de zaal van de fanfare “Onder Ons” en werden een echt succes : 2 avonden een goed gevulde zaal en een zeer tevreden publiek. Alle medewerkers waren in de  wolken met het behaalde succes en dachten maar een ding : “We doen verder !”.

Tien jaar later, in 1968 werden de eerste vrouwen verwelkomd in de groep en werd “De muizenval” van Agatha Christie opgevoerd. Die eerste vrouwen waren: Betty Buijs, Maria Geuens en Paula Nijs.

In januari 1969 werd de “Gemeentelijke Feestzaal” in de Pastorijstraat in Koersel plechtig geopend. Vanaf dan heeft ’t Fonteintje hier zijn vaste stek gevonden.

In 1976 werd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Koersels Kapelleke het openluchtspel “Mariken van Nimweghen” opgevoerd. Dankzij het schitterende zomerweer en de medewerking van heel de vereniging werden het vijf onvergetelijke dagen.

Tal van prachtige stukken werden voor het voetlicht gebracht waaronder “De Filozoof van Hagem” in 1980, “De blauwe bergen” in 1981, het passiespel “Mevrouw Pilatus” in 1983, “Het derde woord” in 1986, “Groenten uit Balen” in 1989, “Winnaars en verliezers” in 1993, “Waar de ster bleef stille staan” in 1997, “Het gezin van Paemel” in 2000 …

Daarnaast speelden we een heleboel komedies en kluchten, waaronder vrijwel het hele repertoire van Ray Cooney met “Nee schat, nu niet” in 1990, “Maak plaats, Mevrouw” in 1995, “Rijen en vrijen” in 1997, “Chaos in suite 648” in 1999, “Tel uit je winst” en “Een kus van een Rus” in 2006, “Hotel op stelten” in 2010…

Vanaf 2003 verzorgen wij met onze groep, in samenwerking met het stadsbestuur en de jeugddienst van Beringen de jaarlijkse grote Sinterklaasshow.

Zo komen we nu op 3 producties per jaar… een hele prestatie voor een kleine groep als de onze. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op het enthousiasme en de volledige inzet van al onze leden. Hopelijk mag dit nog lang zo blijven…