René Nijs († 1987)

21.12.1917 – 11.06.1987

Eén van de basispionnen van ’t Fonteintje overleed op 11 juni 1987.

 Als acteur maakte René zich verdienstelijk door in alle stukken een rol te vertolken vanaf 1958 tot in 1962. In 1962 volgt hij Piet Sabo op als voorzitter en hij heeft de groep met vaardige hand geleid tot in 1983. In alle omstandigheden en op alle terreinen volbracht hij in stilte en steeds correct en plichtsbewust zijn verplichtingen. Hij was de stuwende kracht die ook tijdens moeilijke ogenblikken de groep bedachtzaam rond de klippen leidde en die de leden van de vereniging als een vriendenkring samen verbond. In die periode werd het bestuur van de groep meerdere malen tot modelbestuur uitgeroepen door leden van andere verenigingen .

Jarenlang ontving René op een waardige manier het publiek met een welkomstwoord. Als hij als spreker op het toneel verscheen, verstomde het geroezemoes in de zaal.

In 1983 vroeg hij zijn ontslag omwille van gezondheidsredenen. Toch bleef hij actief lid en maakte hij zich nuttig als decorbouwer.  Als voorzegger verschafte hij menige acteur en actrice weer vertrouwen en zekerheid.

René was een bescheiden man en hij hield van stille eenvoud zonder veel woorden.

Beste René, dank voor je voorbeeld, inzet, stuwkracht, hulpvaardigheid…  In zoveel dingen zal je blijven verder leven in de groep.

Deze diashow vereist JavaScript.