Groen licht voor COR

Bron: Internetgazet Beringen van 02 februari 2017

Groen licht voor bouw COR in Koersel

Op het schepencollege zijn vandaag de plannen voor de nieuwe feestzaal in Koersel officieel voorgesteld. Hiertoe werd in 2016 het architectenbureau Q-bus aangesteld dat na een voorbereidingsfase het voorontwerp van de nieuwe ontmoetingszaal kwam presenteren aan het college van burgemeester en schepenen.

“De nieuwe zaal wordt ingepland op een stuk grond in de directe nabijheid van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans in Koersel. De nieuwe Cor wordt uitgerust met een grote polyvalente zaal met podium voor max. 400 bezoekers, een grote toog met koelcel en bergruimtes voor materiaal en techniek. Aangrenzend aan deze zaal komt een kleinere polyvalente zaal die plaats biedt aan een 100-tal personen. Ook deze zaal wordt uitgerust met een toog en koelcel en een bergruimte voor materiaal. Beide zalen grenzen aan een grote keuken met aparte koelcel en berging, die gebruikt kan worden tijdens eetdagen of als leskeuken”, vertelt schepen van cultuur Patrick Witters.
De 2 ruime kleedkamers onder het podium kunnen door middel van een flexibele wand omgevormd worden tot een ruim vergaderlokaal. Door ramen op hoogte genieten ook deze ruimtes van natuurlijk lichtinval. Achteraan het gebouw wordt een lift voorzien die rolstoelgebruikers gemakkelijk van en naar het podium en de kleedkamers kan brengen en waarlangs tevens decor en materialen naar het podium kunnen gebracht worden. Aan de achteruitgang zal ook ruimte zijn voor het plaatsen van afsluitbare afvalcontainers, laden en lossen en bijvoorbeeld het plaatsen van een frietwagen tijdens eetdagen.

“Het toegankelijkheidsbureau Inter zal het volledige project adviserend opvolgen. Om de nieuwe Cor nog multifunctioneler te maken is in dit project ook voorzien dat de vlakbij gelegen muziekacademie een toegang krijgt die rechtstreeks uitgeeft op de toegang van de nieuwe Cor. Deze toegang zal voorzien zijn van een trap en een lift. Het grote voordeel hierbij is dat ook de muziekacademie volledig toegankelijk wordt voor andersvaliden. Het totale project omvat ook de omgevingswerken met uitbreiding van de bestaande parking”, vertelt Witters nog.

Het architectenbureau werkt nu verder de bouwaanvraag en de uitvoeringsdossiers uit. Afhankelijk van de looptijd van de bouwaanvraag en de aanbestedingsdossiers zullen de bouwwerken ten vroegste starten in oktober 2017. De opening is gepland in de loop van 2019.

cor1

cor2

cor3